Need Help ?
Call: +977- 010540157

राम्रा अभ्याशहरु

  • जिल्ला शिक्षा कार्यलय रसुवाकाे राम्रा अभ्यासहरु

    प्रकाशित मिती:  

    १‍ विद्यालयमा दिइने निकासा र निेर्देशन जिशिकाबाट प्रकाशित हुने बुलेटिनमा चौमासिक रुपमा छपाइ विद्यालयलाई पठाउने क्रम जारी राखिएकोे । २ जिशिअ, शा.अ., वि.नि., स्रोतव्यक्ति, लेखाकर्मचारीबाट संयुक्तरुपमा बिद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षाको Team Supervision गर्न थालिएको ।  ३ विद्यालयगत निकासा, शिक्षासँग सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयका महत्वपुर्ण सूचना तथा विवरणलाई कम्प्युटराइज

    थप हेर्नुहोस